PLX-DAQ

PLX-DAQ 1.01

Miễn phí
Analyzes data from Parallax microcontrollers
Người dùng đánh giá
4.1  (29 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.01 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Parallax, Inc

Extend the functionality of Microsoft Excel with the add-on that enables receiving data streams from up to 26 channels coming from various models of Parallax microcontrollers and organizing its numerical values into columns. Spreadsheet analysis of collected data is possible.

Parallax Data Acquisition cụ (PLX-DAQ) phần mềm là một thêm-Microsoft Excel acquires lên 26 kênh của dữ liệu từ bất cứ Parallax micro nhn viên kiểm soát và thả con số vào cột như chúng tới đy. Nó cung cấp dễ spreadsheet phn tích những dữ liệu thu thập được vào sn, phòng thí nghiệm phn tích thiết bị cảm ứng và thời gian thực thiết bị giám sát.
Thông tin được cập nhật vào: